57th Hungarian National Gliding Championship
www.hngc.hu, 21.07.2012 - 04.08.2012
18 méteres - Overall results after 3
# CN Pilot Country Glider Total
1. HI Verebélyi Zoltán MÁV Repülőklub Ventus 2cxT 18m 2400
2. BX Szabó Péter Alföldi Repülőklub Ventus 2cxa 18m 2372
3. BS Bartolf Richárd MALÉV Repülőklub ASG 29 18m 2353
4. RI Basa Richárd MÁV Repülőklub ASG 29 E 18m 2207
5. 10 Halász László MALÉV Repülőklub LS 10 18m 2180
6. 479 Gál Tamás Dunaferr Repülő Klub Ventus b 16.6m 2112
7. GE Kapuy László Műegyetemi SE Ventus 2cxT 18m 2050
8. IX Banó László Őcsényi Repülőklub Ventus cT 17.6m 1808
9. PB Magyar István Opitz Nándor Repülőklub Ventus bT 16.6m 1720
10. PM Tülkös János Alföldi Aeroclub LS 8 18m 1569
11. BB Borkuti Béla Szolnoki Repülő Egyesület ASG 29 E 18m 1428
12. G6 Ősi Zsolt Opitz Nándor Repölőklub Ventus b 16.6m 1313
13. AMI Hársfalvi Péter Albatrosz Vitorlázó Egyesület ASG 29 E 18m 1296
14. CJ Pollerman Judit MALÉV Repülőklub LAK 17aT 18m 724

Powered by SeeYou